Parafia św. Urszuli Ledóchowskiej w Chylicach

Ksiądz Proboszcz

Ksiądz Ireneusz Pasiak - Proboszcz Parafii p.w. Świętej Urszuli Ledóchowskiej w Chylicach. Przed wstąpieniem do Wyższego Metropolitarnego Seminarium Duchownego w Warszawie, studiował Rehabilitację Fizyczną na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Po ukończeniu Wyższego Metropolitarnego Seminarium Duchownego w Warszawie, przyjął Święcenia Kapłańskie w dniu 28 maja 1987 roku.

Pełnił kolejno, posługę duszpasterską w Parafii Świętej Anny w Jakubowie oraz w Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Skierniewicach. W czerwcu 1990 roku, rozpoczął pracę jako wikariusz i katecheta w Parafii Świętej Anny w Piasecznie. Następnie, w dniu 24 czerwca 1994 roku został powołany na funkcję Proboszcza w erygowanej Parafii Błogosławionej, a od 2003 roku, Świętej Urszuli Ledóchowskiej w Chylicach, gdzie w 1999 roku rozpoczął wraz z parafianami budowę nowej Świątyni.

Od początku swojej obecności w Chylicach inicjował i współorganizował wraz z wiernymi liczne przedsięwzięcia chrześcijańskie oraz festyny, których nadrzędnym celem było integrowanie środowiska parafialnego, zbliżenie ludzi z Kościołem oraz pozyskiwanie funduszy na najbardziej palące potrzeby.