Parafia św. Urszuli Ledóchowskiej w Chylicach

Sakrament Chrztu Świetego

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im Chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie ich zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 19-20)

 

Te słowa zapisane przez ucznia Mateusza ukazują, iż celem Chrztu jest wprowadzenie człowieka w jedność z Bogiem „Ja jestem z wami”. Bóg chce być blisko nas, obdarować nas swoją przyjaźnią „jesteście przyjaciółmi moimi”. Do przyjaźni nie można jednak nikogo zmusić. To musi być suwerenny akt woli każdego człowieka. Cóż z tego, że chcesz umówić się z piękną dziewczyną, gdy ona cię ignoruje odsyłając twoje kwiaty i prezenty? Cóż z tego, że chcesz odwiedzić znajomego, gdy on nie ma dla ciebie czasu. Podobnie jest z Bogiem i tobą. Jeżeli nie pozwolisz Mu wejść w twoje życie to On nie zmusi cię do przyjaźni ze sobą – za bardzo cię kocha. Dlatego Sakrament Chrztu ma być duchowym otwarciem na Boga, a nie polaniem dziecku głowy wodą święconą.

Jeśli nie ma zaproszenia skierowanego przez ciebie do Boga to Chrzest jest jedynie niczym umyciem głowy bez użycia szamponu. Nie strać zatem, tego wielkiego daru bliskości ze swoim Stwórcą, Zbawicielem i Nauczycielem. Bądź mądry, daj sobie szanse na wspaniałe życie w jedności z Bogiem!!!

 

Formalności

 

Zgłoszenie dziecka

Rodzice zgłaszają dziecko do zapisu w kancelarii parafialnej najpóźniej tydzień przed Chrztem Świętym.

Wymagane dokumenty:

-wyciąg aktu urodzenia dziecka z USC

-zaświadczenie o ślubie kościelnym

-zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że mogą pełnić tę godność.

Chrzestnym może zostać osoba żyjąca w duchu chrześcijańskim, która ukończyła 16 lat i przyjęła sakrament bierzmowania

Chrzest

Chrzty odbywają się zasadniczo w 3 niedzielę miesiąca podczas Mszy o godzinie 12.00, a w pozostałe niedziele miesiąca po zakończeniu południowej Eucharystii tj. ok. 13.00.

Sakrament Chrztu udzielany jest również w 1 i 2 dzień świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy.

 

Pierwszy, historyczny Chrzest Święty w Parafii w Chylicach, miał miejsce 14 sierpnia 1994 roku. Ochrzczonym wówczas Dominice i Natalii, gratulujemy osiągnięcia pełnoletności!