Parafia św. Urszuli Ledóchowskiej w Chylicach


Boże Ciało na starej fotografii

20 - Czerwiec - 2019

Boże Ciało na starej fotografii

 

 

W rodzinnych zbiorach zachowały się zdjęcia w kolorze sepii z uroczystości Bożego Ciała w okresie 20-lecia międzywojennego. Raczej nie jest to Ostrów, może Krotoszyn, Jarocin lub Kępno, a może jednak Ostrów? Może czytelnicy pomogą rozwikłać zagadkę sprzed wieku.

 

Oto cztery ołtarze utrwalone na zdjęciach przez kogoś z rodziny. Zanim jednak będziemy szukać na nich znajomych miejsc, trochę o samym święcie.

Boże Ciało, czyli uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, to jedno z głównych świąt Kościoła Katolickiego. Obchodzone jest dla uczczenia cudu przemiany chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Jest to święto ruchome, obchodzone w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej.

 

Początki sięgają dawnych czasów, epoki średniowiecza. Wszystko zaczęło się we Francji, w Liege. Julianna z Cornillon, późniejsza błogosławiona, miała objawienia o konieczności obchodzenia święta, podczas którego kapłani i wierzący mogliby adorować Eucharystię, by pogłębiać wiarę, przepraszać za grzechy herezji i adorować Najświętszy Sakrament. W 1246 r. pod jej wpływem biskup Liege ustanowił dla swej diecezji święto Bożego Ciała, a już w 1264 roku papież Urban IV ogłosił Boże Ciało jako obowiązkowe święto w Kościele Katolickim. Miało być, jak napisał w swej bulli, ,,zadośćuczynieniem za znieważanie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, błędy heretyków oraz uczczenie pamiątki ustanowienia Najświętszego Sakramentu”. Kolejni papieże – Jan XXII i Bonifacy IX – umacniali tradycje tego święta.

 

W Polsce obchodzone było najpierw w diecezji krakowskiej od 1320 r., a już od drugiej połowy XIV w. obchodzono je we wszystkich diecezjach. W Boże Ciało procesja z kapłanem niosącym Najświętszy Sakrament szła ulicami miast do czterech ołtarzy, wybudowanych przez wiernych. Udział w procesji był i jest publicznym wyznaniem wiary.

 

Pod zaborami procesje były również manifestacją polskości, patriotyzmu, a pieśni błagalne nabierały wówczas szczególnego znaczenia. Każdy region Polski ma swoje własne, nieco odmienne tradycje związane z Bożym Ciałem. Tradycją jest, że dziewczynki, które w danym roku były u I Komunii św., sypią kwiatki przed Najświętszym Sakramentem niesionym przez kapłana, procesji towarzyszy orkiestra strażacka lub wojskowa, często uczestnicy ubrani są w regionalne stroje ludowe.

 

Ołtarze, do których idzie procesja, są zdobione kwiatami i gałązkami brzóz, które po procesji uczestnicy zabierają do domów. Dawniej to, co dziś jest wypełnianą bezwiednie tradycją, było wiarą, że brzozowe gałązki ochronią dom przed szatanem, złym urokiem czarownic.

Zwyczajem było wówczas wicie wianków i zostawianie ich w kościele na czas oktawy, wplatano w nie lecznicze zioła, które potem miały ratować w chorobie. Wianek zawieszony przy drzwiach lub za świętym obrazem miał chronić dom od złego.

Krakowskim zwyczajem jest lajkonik, który po procesji hasa po rynku. W Poznaniu – sprzedaż specjalnie wypiekanego słodkiego pieczywa nazywanego trąby lub rury. A jakie zwyczaje są w Ostrowie, w mieście i powiecie? Napiszcie o tym do nas! Prześlijcie współczesne zdjęcia ołtarzy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kurierostrowski.pl/2019/06/20/boze-cialo-na-starej-fotografii/

 

 

 

 

Zobacz także:

Tak wyglądały procesje Bożego Ciała w przedwojennej Polsce!

Bezpośrednią przyczyną ustanowienia uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa były objawienia bł. Julianny z Cornillon. Około 1207 r., jako szesnastoletnia dziewczyna, przeżyła pierwsze widzenia, choć były one jeszcze mgliste i niezrozumiałe.

Geneza obchodów uroczystości Bożego Ciała

Pierwsze procesje w uroczystość Bożego Ciała odbyły się w latach 1265-75 w Kolonii, w Niemczech. Podczas nich niesiono krzyż z Najświętszym Sakramentem. Pod koniec XV w. procesje były już powszechne w Niemczech, Anglii, Francji, w północnych Włoszech i w Polsce.

Dziś Boże Ciało – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

W czwartek, 20 czerwca przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało. To jedno z głównych świąt obchodzonych w Kościele katolickim. Początek tradycji obchodzenia święta Bożego Ciała sięga XIII wieku.