Parafia św. Urszuli Ledóchowskiej w Chylicach


Rok 2017 upamiętnieniem rocznicy Koronacji Obrazu MB Częstochowskiej.

14 - Kwiecień - 2017

 

Rok 2017 upamiętnieniem rocznicy Koronacji Obrazu MB Częstochowskiej.

Sejm pracuje nad uchwałą

 

14 GRUDNIA 2016
POLSKA
Sejmowa komisja kultury i środków przekazu wniosła o przyjęcie uchwały na posiedzeniu Sejmu, wieczorem głosowania ♦ W listopadzie podobną uchwałę przyjął Senat RP ♦ Uchwała zgłoszona przez posłów PiS przypomina, że 8 września 2017 roku przypada 300. rocznica koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski koronami papieża Klemensa XI.

 

Tekst uchwały omawiano we wtorek na posiedzeniu sejmowej komisji kultury i środków przekazu, która wniosła o przyjęcie go przez posłów na sali plenarnej.

Uchwała zgłoszona przez posłów PiS przypomina, że 8 września 2017 roku przypada 300. rocznica koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski koronami papieża Klemensa XI. Po cudownej obronie Jasnej Góry w czasie potopu szwedzkiego – l kwietnia 1656 król Jan Kazimierz, składając śluby w katedrze lwowskiej, polecił Rzeczpospolitą opiece i obronie Matki Bożej, którą obrał na Królową Polski.

Jednak trzeba było czekać do roku 1717, aby dopełniło się królewskie ślubowanie. Decyzją Stolicy Apostolskiej pozwolono na koronację Madonny – jako pierwszej spoza Rzymu – papieskimi diademami i używanie tytułu Królowej Korony Polskiej.

„Uroczystość koronacyjna zjednoczyła wszystkie stany i była ogólnonarodową manifestacją wiary. Akt uznający Maryję Królową Polski stał się punktem odniesienia dla zrywów narodowych, kształtowania się idei wolności oraz nadziei na duchowe odrodzenie” – podkreślono w uchwale.

Jak głosi dokument, wizerunek Bogurodzicy na Jasnej Górze, otaczany czcią od ponad 600 lat, jest jednym z najważniejszych religijnych i materialnych skarbów narodowych. Jasna Góra jako duchowa stolica Polski stanowi główny ośrodek tego kultu i pielgrzymowania na ziemi polskiej.

Dlatego Sejm RP – „przekonany o szczególnym znaczeniu kultu maryjnego dla naszej Ojczyzny nie tylko w aspekcie religijnym, ale i społecznym, patriotycznym oraz kulturowym” – ustanawia rok 2017 Rokiem 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

W listopadzie podobną uchwałę przyjął Senat RP. – Podjęta dziś uchwała o ustanowieniu roku 2017 Rokiem Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej w 300. rocznicę tego wydarzenia, jest wydarzeniem bezprecedensowym w historii Jasnej Góry, wielką radością i ogromnym wyzwaniem – powiedział wówczas o. Marian Waligóra, przeor jasnogórskiego klasztoru.

KAI

 

http://info.archwwa.pl/wiadomosci/rok-2017-upamietnieniem-rocznicy-koronacji-obrazu-mb-czestochowskiej-sejm-pracuje-nad-uchwala/

 

 

Zobacz także:

Największym darem Maryi dla świata jest Jezus

Franciszek na Anioł Pański: największym darem Maryi dla świata jest Jezus

Bitwa o Polskę, bitwa o Europę

Świat pamięta o polskiej wiktorii z 1920 r. – prezydent USA Donald Trump przypomniał w Warszawie o naszym bohaterstwie i niezłomności. Polska jako przedmurze chrześcijaństwa i Europy wypełniła swoją dziejową misję. Wygrała „osiemnastą decydującą bitwę w dziejach świata” – jak stwierdził w owych czasach brytyjski lord Edgar Vincent D’Abernon.

Fatima: piękna modlitwa papieża w kaplicy Objawień

To w tym miejscu, zwanym Cova da Iria (Dolina Pokoju) w 1917 r. Matka Boża ukazywała się trojgu pastuszków: Hiacyncie i Franciszkowi Marto oraz Łucji dos Santos.